JavaScript is required

Heltia Logo

Aleksitimi Testi20 soru / 10 dakika
Bu test ne için kullanılır?Toronto Aleksitimi Testi, “duygu körlüğü” olarak da bilinen durumun psikosomatik belirtilerini içeren bir ölçektir. Bireyin yaşadıkları ve hissettiklerine karşı bir öz değerlendirme yapmasını gerektirir. Aleksitimi testi, aynı zamanda potansiyel belirtileri ölçmesi ve tanı/teşhis sürecinde yardımcı olması için kullanılır. Bireysel iyi oluş ve sosyal yaşantıyı etkileyebilen bu durumun tespitine destek sağlar.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of psychosomatic research, 38(1), 23-32.