JavaScript is required

Heltia Logo

Depresyon Testi21 soru / 10 dakika
Bu test ne için kullanılır?Beck Depresyon Testi, bireylerin depresif duyguları ne sıklıkla ve şiddetle deneyimlediklerine odaklanan bir ölçek. Bu depresyon testi ile bireyin belli psikolojik ve fizyolojik durumlar konusundaki hisleri belirlenir. Böylelikle gösterdiği çeşitli depresyon ve depresif bozukluk belirtileri üzerine bir değerlendirme yapılır.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Beck, A. T., Ward, C., & Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.