JavaScript is required

Heltia Logo

Motivasyon Ölçeği13 soru / 10 dakika
Bu test ne için kullanılır?Motivasyon ölçeği, bireyin motivasyonel kararlılık seviyesinin ölçüm ve tespitinde kullanılır. Bireyin kendisini, azmini, çalışma biçimini anlama ve tanımasında yardımcı bir unsur görevi görür. Motivasyon ölçeği aracılığıyla alınan bilgiler doğrultusunda odaklanma ve motivasyonu güçlendirici değişikliklere de gidilebilir.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Constantin, T., Holman, A., & Hojbotă, M.A. (2011). Development and validation of a Motivational Persistence Scale. Psihologija, 45(2), 99-120. Saricam, H., Ahmet, A. K. I. N., Ümran, A. K. I. N., & İlbay, A. B. (2014). Motivasyonel kararlılık ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 60-69.