JavaScript is required

Heltia Logo

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi37 soru / 10-15 dakika
Bu test ne için kullanılır?Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi, OKB de olarak bilinen bu rahatsızlığın belirtilerini değerlendiren bir soru listesi içerir. Bireyler bu test aracılığıyla bir öz değerlendirme uygular, hislerini ve belirtilerini değerlendirir. Obsesif Kompulsif Bozukluk testi uygulayarak psikolojik ve fizyolojik belirti ve tepkiler bir ölçek yardımıyla incelenmiş olur.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Erol, N., & Savaşır, I. (1988). Maudsley obsessif-kompulsif soru listesi’nin Türkiye uyarlaması. Istanbul: CGYT Yayınları (Turkish adaptation of Maudsley obsessive–compulsive inventory).