JavaScript is required

Heltia Logo

Öfke Kontrolü Testi34 soru / 15-20 dakika
Bu test ne için kullanılır?Öfke kontrolü testi ile kişiler öfke seviyeleri, öfkelenme ve bunu bastırma örüntüleri, sağlıklı/sağlıksız başa çıkma biçimleri hakkında farkındalık kazanabilir. Böylelikle öfke kontrolü testi sorularını çözerek öfke kontrol problemlerine karşı mekanizmalar geliştirmek ve gereken yardıma yönelmek kolaylaşabilir.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Spielberger, C. D. (1988). State-trait anger expression inventory: Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.