JavaScript is required

Heltia Logo

Özgüven Testi33 soru / 10-15 dakika
Bu test ne için kullanılır?Özgüven testi, bireyin kendi içerisinde ve sosyal yaşantısında hissettiği özgüven duygusunu değerlendiren bir ölçek. Kişiler kendini tanıması ve sevmesini, çevresiyle iletişimini anlamlandırmak için özgüven testinden faydalanabilir.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Akın, A. (2007). Öz-güven Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).