JavaScript is required

Heltia Logo

Romantik İlişkilerde İlişki Kalitesi Testi6 soru / 5-10 dakika
Bu test ne için kullanılır?İlişki testi, romantik ilişkilerde ilişki kalitesinin nasıl algılandığını belirlemeye yardımcı olan bir ölçek. İlişki testi kullanılarak bireylerin kendileri, partnerleri ve ilişkilerini daha yakından tanıması ve ilişkideki eksikliklerin tespiti sağlanabilir. Böylelikle ilişki içerisinde iyileştirmeler yapmak kolaylaşır.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., & Thomas, G. (2000). The measurement of perceived relationship quality components: A confirmatory factor analytic approach. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3), 340-354. Sağkal, A.S. ve Özdemir, Y. (2017). Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.348-349). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.