JavaScript is required

Heltia Logo

Uyku Hijyeni Testi13 soru / 10 dakika
Bu test ne için kullanılır?Uyku hijyeni, düzenli ve kaliteli uyku uyumayı sağlayan alışkanlık, davranış ve çevresel faktörleri ifade eder. Uyku hijyeni testi ile bu faktörlerin ölçümü yapılarak bireyin uyku kalitesi değerlendirilir. Sonrasında uyku hijyeni testi sonuçları kullanılarak uyku rutininde yapılabilecek iyileştirmeler tespit edilebilir.
Bu test tek başına tanı koymak için yeterli değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiye içermez.
Kaynak:Mastin, D. F., Bryson, J., & Corwyn, R. (2006). Assessment of sleep hygiene using the Sleep Hygiene Index. Journal of behavioral medicine, 29, 223-227.