JavaScript is required
/
İşyerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

İşyerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Heltia

Global şirketler ve çevrim içi sürdürülen iş süreçleri tüm dünyayı birbirine yakınlaştıran etkenler arasında. Bu nedenle özellikle şirketler için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarının önemi gün geçtikçe artıyor. “DEI politikası” adı altında da incelenen bu kavramı şirketlerin öğrenmesi ve şirket kültürüne adapte etmesi, başarılı iş süreçlerinde büyük bir role sahip.

Bu yüzden önce "Çeşitlilik ne demek?" ve "Kapsayıcı ne demek?" gibi sorulara cevap vermemiz, işyerinde bunların nasıl uygulanabileceğini açıklamamız gerek.

İşyerinde Çeşitlilik Nedir?

İş yerinde çeşitlilik; farklı kültürlerden, geçmişlerden, beceri setlerinden ve yaşam deneyimlerinden gelen çalışanların varlığıdır. Bir iş yerinde çeşitliliğin olması, iş gücünün toplumu kapsamlı bir şekilde temsil ettiği ve çalışan seçiminde ön yargılı davranılmadığı anlamına gelebilir.

En çok karşılaşılan çeşitlilik türleri şunlardır:

 • Cinsiyet,
 • Irk,
 • Din,
 • Medeni hâl,
 • Cinsel yönelim,
 • Eğitim,
 • Yaş,
 • Engel durumu,
 • Sosyoekonomik durum.

Çeşitlilik Politikasının Faydaları

İş yerinde çeşitlilik, pozisyonlar için elinizdeki aday havuzunu genişletir. Örneğin bir bilgisayar mühendisliği pozisyonu için yalnızca erkeklerin değil kadın adayların becerilerinden de faydalanma fırsatı elde edersiniz.

Farklı yaş gruplarından çalışanların oluşturduğu bir ekip müşterilerinizi ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Örneğin gençlerin ihtiyaçlarına yönelik bir ürününüz varsa ve ekibiniz yalnızca olgun bireylerden oluşuyorsa hedef kitlenizi anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Yalnızca gençlerden oluşan bir ekibin de bilgi ve tecrübe eksikliği, hata payının artmasına neden olabilir.

Çeşitliliğe sahip bir ekip daha yaratıcı bir ortam da oluşturabilir. Birbirinden farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelen kişilerin tartışmalara katacağı fikir zenginliği üretkenliğinizi olumlu yönde etkileyebilir.

Ayrıca bu tercihlerin bilinçli olarak yapılıyor olması marka imajına da pozitif katkı sunar.

İşyerinde Eşitlik Nedir?

İş yerinde eşitlik; tüm çalışanların fırsatlara, haklara ve kaynaklara adil ve eşit şekilde erişimine dayanan bir ilkedir. Bu ilke işe alım sürecinden terfi ve ücretlendirme politikalarına kadar her aşamada uygulanmalıdır. Kısacası eşitlik, herhangi bir faktör üzerinden ayrımcılık yapılmasını önler.

Örneğin bir şirkette aynı görevi yapan kadın ve erkek personeller arasında maaş farkı olmaması eşitlik ilkesine örnek verilebilir. Bu durum şirketin etik değerlere uygun hareket ettiğini gösterirken çalışan motivasyonunu da pozitif etkiler.

İşyerinde Kapsayıcılık Nedir?

Kapsayıcılık; herkesin kendini kabul edilmiş, değerli ve ekibin bir parçası hissettiği bir iş ortamı oluşturmayı amaçlayan ilkedir. Çalışanlar birbirinden ne kadar farklı olursa olsun kapsayıcı politikaların izlenmesiyle çalışanların şirkete yönelik aidiyet hissi artar.

Bu değerleri benimseyen şirketler; daha geniş bir yetenek havuzuna erişir, inovasyonu artırır. Bununla birlikte bu ilkelere dayanan bir iş kültürü marka itibarını pekiştirir; müşteri sadakatinin de güçlenmesine olanak tanır.

İşyerinde Çeşitlilik, Eşitlik Ve Kapsayıcılık İçin Gerekenler

Tüm bu adımları sağlıklı şekilde yürütebilmek için yapılması gerekenleri şöyle açıklayabiliriz:

1. İşe Alım Süreçlerinin Tarafsız Olması

İşe alım ve terfi süreçlerinde tarafsız ve adil olmak son derece önemlidir. Adaylar yeteneklerine, becerilerine ve deneyimlerine göre değerlendirilmelidir. Bu bağlamda öncelikle iş ilanlarının yazımına dikkat edilebilir.

 • Daha kapsayıcı iş ilanları hazırlarken belli grupları işe başvurmaktan alıkoyacak üsluplar kullanmaktan kaçınılabilir,
 • Gerekliliklerden çok adayın becerilerine odaklanılabilir,
 • Cinsiyete veya ırka bağlı maaş farkı oluşmayacağını göstermek için maaş aralıklarına yer verilebilir,
 • İş ve ev hayatı dengesini sağlamak için esnek çalışma fırsatları sunulabilir.

“Kör işe alım uygulaması” benimsemek, başvuruları tarafsız bir şekilde değerlendirmekte faydalı olabilir. Bu kapsamda ön yargıya neden olabilecek aday bilgileri öz geçmişten çıkarılır. Örneğin cinsiyetin, ırkın ya da dinî inancın tahmin edilmesini sağlayacağı için isimler veya her eğitim seviyesine şans vermek için eğitim bilgisi adayı değerlendirecek kişiye verilmez. Böylece adayın becerilerine ve deneyimlerine odaklanılabilir. Yine beceri odaklı testler yapılması da faydalı olabilir.

2. Eğitim ve Farkındalık Programları

Farklı kültürlerden gelen çalışanlar arasında yanlış anlamadan kaynaklı pürüzler meydana gelebilir. Birbirini tanımamanın getirdiği bu durum, üretkenliğin düşmesine de neden olabilir. İş arkadaşlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar çalışanların şirketlerden daha erken ayrılmasına dahi neden olabilir.

Bunları önlemek için çalışanlara yönelik eğitimler ve farkındalık programları düzenlenmelidir. Bu eğitimler; farklılıklara saygı duyma, çeşitli farkların neden olabileceği sorunlara anlayışla ve daha açık fikirlilikle yaklaşma, ayrımcılıktan uzak durma konularında çalışanlara rehberlik edebilir.

Bu adımların uygulandığı, her bir çalışanın potansiyelini gerçekleştirebildiği, değerli hissettiği ve iş birliği yapabileceği bir ortam oluşturulması şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. Şirket içinde çeşitliliği kutlayan etkinlik ve programların düzenlenmesi de çalışanların bir araya gelmesi ve farklı kültürleri tanıması yönünde yarar sağlayabilir.

3. Politika ve Yönergelerin Oluşturulması

Politika ve yönergeler, ayrımcılığı önleyen adil süreçler ve terfi politikaları gibi konuları içermelidir. Politika ve yönergelerin doğru şekilde uygulanabilmesi için çeşitliliğe ve eşitliğe değer veren takım liderleri veya yöneticileri işe alınmalıdır.

Örneğin kimlik bazlı mobbing ve ayrımcılık gibi konulara karşı güçlü bir politika oluşturmak çok önemlidir. Böylelikle tüm çalışanlara eşit davranılacağını ve hoşgörülü bir işyeri kültürü benimsemeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Aynı zamanda liderler şirketin bu anlamdaki vizyonunu yansıtabilir ve diğer çalışanlara örnek teşkil edebilir. Kapsayıcı bir iş kültürünü teşvik edebilir. Açık iletişim ve geri bildirim mekanizmaları oluşturarak çalışanların seslerini duyurabilecekleri ve aidiyet duygularını geliştirebilecekleri bir ortam sağlayabilir.

4. Çalışanlara Destek Olunması

Çalışanların farklılıklarına saygı duyulduğu ve bu farklılıkları dolayısıyla sağladıkları katkıların takdir edildiği bir şirket ortamı yaratmak zaman alabilir.

Bunun için Heltia’yı kullanabilirsiniz. Heltia, bütünleyici çözümler sunmayı hedefleyen yeni nesil bir dijitalleştirilmiş sağlık platformu olarak çalışanlarınıza mental sağlık, beslenme ve fiziksel sağlık alanlarında çevrimiçi destek sağlar. Şirketlere de kapsayıcı ve global liderler baz alınarak tasarlanmış bir hizmet sunar. Daha detaylı bilgi almak ve demo sürecine başlamak için Heltia uygulamasını indirebilir, Ayarlar alanında yer alan "Şirketiniz için teklif alın" kısmından formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, “İşyeri ve Uykusuzluk: Çalışanların Uyku Kalitesi Nasıl Artırılır?” ve “İş Delegasyonu Nedir, Neden Önemlidir, Nasıl Yapılır?” adlı içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.