JavaScript is required
/
Neden Çalışanlarınıza Mental Sağlık Desteği Sunmalısınız?

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

Neden Çalışanlarınıza Mental Sağlık Desteği Sunmalısınız?

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Heltia

İster ofisten ister evden çalışılsın, bir kişinin hayatının büyük bir kısmı iş ile geçer. Dolayısıyla da çalışma ortamı ve genel olarak iş hayatının kişinin mental sağlığı üzerindeki etkisi de oldukça büyüktür.

Ruh hali ise bir şirket ortamında bulaşıcı olabilir. Çalışanların, özellikle de yöneticilerin, iş arkadaşlarına duygusal, bilişsel, sosyal ve davranışsal kalıpları “yayması” mümkündür. Çünkü sosyal bir varlık olan insan aynı ortamı paylaştığı kişilerin duygusal durumlarına uyum sağlamaya meyillidir. Dolayısıyla birkaç kişinin deneyimlediği olumsuz duygular ekibin tamamını etkileyebilir.

Çalışanların psikolojik iyi oluşları kişisel yaşamlarındaki sorunlardan işyeri esenliğinin düşük olmasına kadar birçok farklı parametreden etkilenebilir. Burada şirketlere düşen, çalışanlarının yaşamını daha iyi bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabilecek mental desteği sunmaktır.

İşverenler Neden Çalışanlarına Mental Sağlık Desteği Sunmalı?

Hem Dünya Sağlık Örgütünün hem farklı şirketler tarafından yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları çok önemli bir noktaya işaret ediyor: Çalışanlara mental sağlık desteği sunmak bir ihtiyaç, gereklilik. Yani sadece ek bir hak, bir tür lüks gibi değerlendirmemesi, tıpkı genel sağlık sigortalarına olduğu gibi bu alandaki desteğe de önem verilmesi gerekiyor.

Modern bir şirket kültürü oluşturmak ve gerçekten çalışanlara değer veren bir bakış açısı ile ilerlemek için mental sağlık desteği sunmak ve bu alanda farkındalık çalışmaları yürütmek oldukça önemli. linkedin-post-isveren-mental-destek-infografik.jpg İlk olarak veriler üzerinden gidelim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre:

 • Türkiye’de nüfusun %17’si mental sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunlardan 2,5 milyon kişi her yıl bir uzmana danışıyor.
 • En yaygın mental sağlık sorunlarından olan depresyon ve anksiyetenin küresel ekonomiye, üretkenlik kaybı nedeniyle, yılda 1 trilyon USD’ye mal olduğu tahmin ediliyor.
 • Bunun yanında bu yaygın zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için harcanan her 1 USD için sağlık ve üretkenlikte 4 USD’lik bir geri dönüş elde edildiği biliniyor.

Bunların yanında farklı kaynakların yürüttüğü birçok araştırmaya göre işverenlerinin mental sağlığı desteği sunduğu durumlarda çalışanlar kendilerini şirkete daha bağlı hissediyorlar ve o şirkette çalışmaktan daha çok gurur duyuyorlar.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise mental sağlık desteğinin hem işverene hem çalışana birçok farklı kalemde katkı sağladığı görülüyor.

Mental Sağlık Desteği Sunmak İşverene Neler Kazandırabilir?

Çalışan ruh sağlığını desteklemek; şirketin büyümesi, üretkenliğin artması ve genel sağlık sorunlarının azalması gibi birçok farklı açıdan işverene fayda sağlar. Biraz daha detay vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

 • Biraz önce bahsettiğimiz Dünya Sağlık Örgütü verilerinden de görülebileceği gibi mental sağlık sorunları çok ciddi maddi kayıplara yol açıyor. Bu kayıpların nedeni ise mental sağlığın hem beden sağlığını hem de kişinin verimini direkt etkiliyor olması. Oysaki çoğu etkin tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen psikolojik sorunların, böyle bir maddi yük oluşturmadan, azaltılabilmesi mümkün.
 • Çalışanların psikolojik iyi oluşu yapılan işlerin dolayısıyla da şirketin, verimi ve marka değeri üzerinde etkilidir. Yapılan birçok çalışma kaygı sorunları, depresif bozukluklar ve farklı psikolojik problemlerin; kişinin odaklanma, zamanını yönetebilme, iletişim kurabilme gibi becerilerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Özellikle de modern dünyada oldukça yaygın görülen tükenmişlik sendromu bir kişinin iş performansını çok ciddi şekilde düşürebiliyor. Mental sağlığın desteklenmesi ise kişilere kaygı, yoğun stres ve depresif duyguları yönetme stratejileri geliştirme imkanı tanıyor. Böylece esenliklerini yükselterek verimliliği artırıyor.
 • Mental sağlığı güçlü kişi demek; farkındalığı daha yüksek, içgörü kazanmış, kendini tanıyan, zorlayıcı tecrübelerle daha rahat başa çıkabilen ve değişimlere daha kolay bir şekilde ayak uydurabilen biri demektir. Bu da çalışanların mental anlamda güçlenmesine yardımcı olmanın, şirket içi iletişimden genel çalışma kültürüne kadar birçok detayın iyileşetirebileceğini gösteriyor.
 • Mental sağlık desteği sunulan yerlerde çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı, hastalık izinlerinin süresinin kısaldığı da görülüyor. Devamlılığın artmasının yanında destek gören çalışanların şirketlerine daha bağlı olduğu ve güven duydukları da yapılan anketlerde ön plana çıkan detaylardan. Bu sayede de çalışanların aynı şirkette devam etme ihtimali artıyor, insanlar daha iyi şartlar için iş değiştirme kaygıları azaldığı için şirketlerini daha güçlü bir şekilde benimseyebiliyorlar.

İşverenler Çalışanlarının Mental Sağlığını Desteklemek için Neler Yapabilir?

Mental Sağlığa Önem ve Öncelik Verin

Her şeyden önce mental sağlığın önemini anlamalı ve bu alanda bir farkındalık yaratmaya çalışmalısınız. Her ne kadar birçok insan bu konu hakkında daha bilinçli olsa da hala çoğu kişi mental sağlığı önceliğe koyamıyor. Bu konuda çalışanlarınızı bilinçlendirerek ilk adımı atan taraf siz olabilirsiniz.

 • Mental sağlığa öncelik verdiğinizi göstermek için çeşitli eğitimler düzenleyebilir, özellikle de yönetici kadrosunun bu konuda daha bilinçli davranması için çalışmalar yürütebilirsiniz.
 • Çalışanlarınıza “mental izin” hakkı tanıyabilir, bir sorun yaşadıklarında bu konu hakkında çekinmeden konuşabilmeleri için onları cesaretlendirebilirsiniz.

Mental Sağlık Desteğini Ulaşılabilir Kılın

Birçok kişi sorun yaşamasına rağmen ekonomik sebepler dolayısıyla mental destek almaktan kaçınıyor ya da en azından bir süre için erteliyor. Çalışanlarınızın sırtından bu yükü kaldırmak ise bir işveren olarak sizin yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri.

 • Mental sağlık desteğini çalışanlarınıza bir hak olarak sunabilirsiniz. Bu alanda hizmet veren farklı uygulama ve kuruluşlar sayesinde çalışanlarınıza ihtiyaçlarına uygun destek programlarına ulaşma hakkı tanıyabilirsiniz.
 • Bunun yanında işyerinde farkındalık çalışmaları, meditasyon ve yoga gibi farklı pratikler için bir alan yaratarak desteği iş yaşamının içerisine de taşıyabilirsiniz.

Kapsayıcı Bir Şirket Kültürü Oluşturun

Farkındalık ne kadar artarsa artsın günümüzde hala mental sağlık sorunları bir ayıp, eksiklik gibi görülebiliyor. Bu stigma yani damgalanma endişesi ise insanları yaşadıkları zorlayıcı durumları saklamaya itiyor. Oysaki mental sağlık, “sağlığın” bir bileşenidir ve bunu herkesin anlaması toplumun genel sağlığı için oldukça önemlidir.

 • İşveren olarak çalışma ortamında herkesi kapsayan, kimsenin etiketlenmediği, mental sağlık sorunlarının da tıpkı bir grip ya da baş ağrısı gibi normal, yani olması gerektiği gibi, görüldüğü bir kültür yaratabilirsiniz.

Çalışanlarınızı Mental Sağlık Desteği Almaya Teşvik Edin

Çalışanlarınıza sağladığınız mental desteği pazarlamanız da gerekebilir. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi, henüz psikolojik destek kavramını tamamen normalleştirememiş birçok kişi var. Ayrıca farkındalık çalışmaları yürütülmesine rağmen insanlar etiketlenmek korkuyor olabilir.

 • Bu durumların çalışanlarınızın psikolojik iyi oluşlarının önüne geçmesine izin vermemek için onları sunduğunuz mental destek programlarına katılmaya ikna edebilirsiniz. Özellikle yönetici kadrosunun bu desteği kullandığını beyan etmesi fayda sağlayabilir.

Mental Sağlık Desteği Sağlayıcısının Verimliliğini Ölçün

Çalışanlarınızın iyi oluşlarını desteklemek için sunduğunuz uygulamaların, programların etkinliğini ölçmek; kişilere gerçekten destek sunup sunamadığınızı görmek açısından oldukça önemlidir.

Tabii ki mental sağlık kalıplara sığmaz ve zaman zaman dalgalanan bir grafik çizebilir. Ama bilimsel yöntemlere dayanarak oluşturulan programlar uzun vadede kişinin iyi oluşunu destekler ve esenliğini yükseltir.

Salus ile çalışanlarınızı herkesin kendi ihtiyaçlarına özel tasarlanan mental destek yolculukları ile buluşturabilir, modern bir şirket kültürü oluşturmak için ilk adımı atabilirsiniz. Kanıtlanmış, bilimsel yöntemler doğrultusunda tasarlanan yolculukların etkinliğini görebilir, mental desteğin şirketinize sağlayacağı faydaları doğrudan deneyimleyebilirsiniz.

Heltia ile çalışanlarınızın iyi oluşıunu gözeten bir adım atabilir, insan odaklı kurum kültürünü besleyebilirsiniz. Heltia, yeni nesil dijitalleştirilmiş bir önleyici sağlık platformudur. Şirketlere; mental sağlık, beslenme ve fiziksel sağlık alanlarında kapsayıcı ve global en iyi örnekler baz alınarak tasarlanmış bir hizmet sunar. Daha detaylı bilgi almak ve demo sürecine başlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu makaledeki bilgileri faydalı bulduysanız "İşyerinde Ekip Ruhunu Güçlendirmek için 8 İpucu" yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar:

World Health Organization

McKinsey & Company Reports

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.