JavaScript is required
/
İnsan Kendini Nasıl Gerçekleştirir?

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

İnsan Kendini Nasıl Gerçekleştirir?

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Klinik Psikolog Güneş Gülaydın

Abraham Maslow (1943) oluşturduğu “İhtiyaçlar Piramidi” teorisine göre her bireyin gereksinimini beş basamakta sınıflandırmıştır. Bu basamaklar sırasıyla; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, değer verilme/saygınlık ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

Bu piramidin en alt basamağı olan fizyolojik ihtiyaçlar basamağında insanın hayatta kalması için gerekli olan yiyecek, su, uyku gibi temel ihtiyaçlar yer alır. Temel ihtiyaçların ardından bir diğer basamak olan güvenlik ihtiyacı, sonrasında ait olma, arkadaşlık, sevgi gibi sosyal ihtiyaçlar basamağı, toplumsallığın ve sosyal yaşamın gereği olarak değer verilme/saygınlık ihtiyacı ve en üst basamakta ise insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alır.

Maslow’a göre birey bir alt basamaktaki ihtiyacını gideremeden bir üst basamağa geçemez. En üst basamak olan kendini gerçekleştirme basamağı ise bireyin potansiyelini keşfederek içinde bulunduğu dünyayla kendini bir bütün haline getirme ihtiyacını belirtmektedir. Kendini gerçekleştirmenin temel adımı ise “kendini keşfetmek” ile başlar.

Kendini Keşfetme Yolculuğu

Hepimiz dış etkenler tarafından engellenmedikçe kendini gerçekleştirme ve yönümüzü tayin etme yeteneğine sahibizdir. Hatta kimimizi dış etkenler yıldırmak bir yana tetiklediği veya cesaret verdiği bile olmuştur. Her birimizde sorunların üstesinden gelme yeteneği ve kendini geliştirme gücü mevcut olmasına rağmen geçmiş yaşam örüntülerimizin gölgesinde maalesef birçoğumuzun ya buna cesareti ya da inancı yoktur.

Aslında derine baktığımızda dış etkenlerden çok bizi engelleyenin çoğu zaman kendimiz olduğunu görürüz. “Kendimiz” yani geçmiş yaşamdan bugüne taşıdığımız deneyimlerimiz, düşünce kalıplarımız ve öğrenilmiş çaresizliklerimiz…

Geçmişi değiştirmemiz mümkün olmasa da bugüne yön verebilmek elimizdedir. Bugüne yön verebilmemiz için ise geçmişi işlemek, temize çekmek ve yolumuza devam etmek gerekir. Her şeyden önce kendimizi gerçekleştirebilmemiz için kendimizi keşfetme yolculuğuna çıkarak varoluşumuzu sorgulamamız ve öz-bilincimizi keşfetmemiz gerekir. Kendimizi gerçekten tanımaya ve tam anlamıyla kendi benliğimizi keşfetmeye ihtiyacımız vardır. Bu kendini keşif yolculuğunda bize yardımcı olanlar olabilir.

Örneğin, keşif yolculuğumuzda bize eşlik eden terapistimiz eşliğinde yavaş yavaş benliğimizle tanışır, güçlü ve güçsüz yanlarımızı keşfeder, sınırlılıklarımızı, yargılarımızı, kalıplaşmış düşüncelerimizi, bilinçdışı örüntülerimizi anlayarak yolculuğumuzu sürdürürüz. Kendimizi tanıyıp keşfettikçe şimdiki halimizle ne yapacağımız bize kalır.

Bu keşfettiğimizin halin tadını çıkarırken artık kendini gören ve bilen bir benlikle, potansiyelimizi fark edip ortaya çıkarmaya hazırızdır. Bu yolculuk bazen sarp yokuşlu, bazen olabildiğince düz, bazen sisli ve yağmurlu, bazen de bol güneşli ve keyiflidir. Önemli olan bizim kendini keşfetme yolculuğunda kalmamızdır…

Heltia uygulamasını indirerek kendinizi keşfetmek, duygularınızı anlamlandırmak ve psikolojik iyi oluşunuzu geliştirmek için online terapi alabilirsiniz.

Bu makaledeki bilgileri faydalı bulduysanız “Kendini Sevmek Nedir? Kendimizi Sevmek için Ne Yapmalıyız?” ve "Güven Duygusu Nedir, Nasıl Kazanılır?" adlı yazılarımız da ilginizi çekebilir.

Kaynaklar

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50, 370-396.

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.