JavaScript is required
/
Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır? (4 Farklı Alanda)

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

2 Mart 2023

- Duygular

Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır? (4 Farklı Alanda)

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Heltia

Klinik Psikolog Feyza Nur Yılmaz onaylı içerik

Aidiyet, her ne kadar bir bütünde var olmayı içerse de aynı zamanda bireysel çaba ister. Aidiyet duygusu yaratarak başkalarıyla ilişki kurmak için gayret göstermek gerekir. Herhangi bir yere veya gruba ait hissetmek içinse farklılıklar yerine benzerliklere odaklanmak tercih edilebilir. Daha açık fikirli davranmak da kabul görme ve uyum sürecini hızlandırabilir.

Şimdi gelin aidiyet duygusu hissetmemek nasıl etkileyebilir, farklı alanlarda nasıl kazanılabilir keşfedelim:

1. İlişkide Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır?

Aidiyet duygusu anlamlı bir yaşam sürmek için çok önemli. Yüzeysel sosyal bağlar ve cinsel etkileşimler yerine romantik bir ilişkide anlamlı bir aidiyet yaşamak, daha derin ve anlamlı bağlar kurmayı gerektirir. Bu tarz sağlıklı ilişkilerde aidiyet duygusu "sahip olma" anlamından uzaklaşır. Yani çiftler arasında gerçek bir mülkiyet ve kontrolden bahsedilmez.

Bununla beraber ilişkide aidiyet, partnerleri doğal olarak birbirlerinin birer parçası hâline getirir. İlişkideki aidiyet, kişilerin daha çok kurdukları bağa olan aidiyetini ve saygısını temsil eder. Özellikle de evlilikte aidiyet duygusu oldukça önemlidir ve ilişkinin sürekliliği için gereklidir.

Romantik bir ilişkide aidiyetten bahsedebilmek için sevginin ve saygının karşılıklı olması gerekir. Her iki partnerin de sevgileriyle ve saygılarıyla eşit şekilde var oldukları ilişkiler bireylere aidiyet duygusu kazandırabilir.

2. İşyerinde Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır?

Kurumsal aidiyet nasıl artırılır merak ediyorsanız, aslında işyerinde aidiyet duygusunu yaşamak takdir edilmenin bir adım ötesine geçer. Çalışanlar, benzersiz kimlikleri ve becerileriyle bütünün bir parçası olduklarına gerçekten inandıklarında kendilerini işlerine ait hissederler. Bu nedenle eşitliğe dayanan, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa sahip çalışma ortamları yaratmak gerekir.

Birbirinden farklı, otantik kimliklerin tanındığı ve çalışanların katkılarının duyulup görüldüğü işyerlerinde aidiyet duygusunun artış gösterdiğinden söz edilebilir.

3. Kurumsal Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır?

Küresel şirketlerde çalışanlara kurumsal aidiyet duygusu kazandırmak için öncelikle tek tip çalışan modelinden uzaklaşmak gerekir. Bunun yerine bireyselliğin fark edildiği ve değer gördüğü bir kültür yaratılabilir.

Kurumsal aidiyetin temelinde, çalışanları kurumsal başarının bir nesnesi olarak görmek yerine insan olarak görmek yatar.

Sürdürülebilir bir kurum bağlılığı ve aidiyet için personelin insan tarafını yok sayan yaklaşımlar yerine çalışanın refahını önemseyen yöntemler benimsenebilir.

4. Ailede Aidiyet Duygusu Nasıl Kazanılır?

Çocuklar; aileden başlayarak yakın çevreleri, okul arkadaşları ve nihayetinde daha büyük gruplara yayılarak başkaları tarafından kabul edilip sevilmek isterler. Bu nedenle "Çocuklara aidiyet duygusu nasıl kazandırılır?" sorusunun yanıtı aile ilişkilerine odaklanarak bulunabilir.

Aile bağlamında aidiyet duygusu çocuk açısından iki adımda gelişir:

  • Birinci adımda ebeveynler, çocuğun ihtiyaçlarını ve karşılayarak onlara bakım verir.
  • İkinci adımda çocuğun güçlü ve esnek benlik duygusuna temel oluşturacak biçimde ona kapsayıcı deneyimler sunulur.

Ailede kendisini ifade fırsatı yakalayan, yaratıcılığını ortaya koyan, sorumluluk alan ve kararlara katkıda bulunan çocukların aidiyet duygusu gelişir. Koşulsuz sevilen ve saygı duyulan çocuklar; kendilerini değerli hissederken olumsuz rol modellerine sahip, koşullu sevgi verilen çocuklar çoğu zaman; kendilerini değersiz, dışlanmış ve beceriksiz hissederler. Aidiyet duygusu olmayan insan, bu sebeple çocukların yeteneklerini fark etmesini engellerken rol ve sorumluluklarını anlamalarını zorlaştırır.

Aidiyet Duygusu Kazanabilmenin Önemi

Sonuç olarak aidiyet duygusu, bireyi topluluğa dahil ederek ona kendisinden daha büyük ve önemli bir şeyin parçası olduğunu hissettirir. Bu his, bireyin zihinsel ve fiziksel sağlığına etki ederken aynı zamanda dünyayla ilişki kurma biçiminde de önemli rol oynar. Ait olma ihtiyacı, bireyin sosyal normlara uyumlanmasını kolaylaştırırken aynı zamanda onu sosyalleşmesi ve ilişki kurması için motive eder. Aidiyet hissetmemek bu açıdan oldukça zorlayıcı olabilir.

Aidiyet duygusuna eşlik eden sosyal bağlar; bireyin bazı davranışsal sorunlarını yönetmesine, zorlukların üstesinden gelmesine ve stresi yenmesine yardımcı olabilir. Bununla beraber aidiyet duygusunun eksikliği, bireyin hayatında sürekli olarak zorlantı yaşadığı ve günlük hayatını sürdürmede yetersiz kaldığı bir döngüyü başlatabilir. Bu gibi durumlarda bir uzmandan yardım alınabilir, böylece aidiyet duygusu yoksunluğunun altında yatan duygusal nedenler tespit edilebilir.

Aidiyet duygusunu güçlendirmek, kendi kaynaklarınızı keşfederek duygularınızı yansıtmayı kolaylaştırmak için Heltia uygulaması üzerinden online terapi alabilir, uzmanlarla görüşebilir, kendine yardım kaynaklarını keşfedebilirsiniz.

Bu makaledeki bilgileri faydalı bulduysanız “Uyum Bozukluğu Nedir?” ve “Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir, Aşmak için Ne Yapılabilir?” yazılarımız da ilginizi çekebilir.

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.