JavaScript is required
/
Göç Nedir, Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

6 Temmuz 2024

- Genel Bilgiler

Göç Nedir, Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir?

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Heltia

Klinik Psikolog Deniz Arslan onaylı içerik

Kimi zaman elde olmayan nedenlerden dolayı veya gerekli görülen durumlarda bireyler, hayatında bazı değişiklikler yapar. Pek çok farklı sebepten kaynaklanan göç, bireylere olan çeşitli etkileriyle bu değişiklikler arasından öne çıkar. Göç, yeni düzeni ve alışkanlıkları kabullenmeyi beraberinde getirir. Bu yüzden göç eden bireyler, çeşitli zorluklarla başa çıkmak durumunda kalabilir. Siz de göçün ne demek olduğunu, göç çeşitlerini ve zorluklarını merak ediyorsanız gelin, göç etmeye dair tüm detayları birlikte inceleyelim.

Göç Nedir?

Göç, siyasal, ekonomik, toplumsal ve diğer sebeplerle bireylerin veya toplumların bulundukları coğrafyayı terk edip yeni bir yere taşınması olarak tanımlanabilir. İnsanlığın en eski tarihlerinden beri yaşanan göçün nedenleri, tarih boyunca pek çok değişikliğe uğradı. Farklı sebeplere dayanan göç, dünya çapında hâlâ sık rastlanan bir olgu.

Bireylerin yaşadığı yer ile arasında zaman içinde bir bağ gelişir. Bölgedeki kültürel, ekonomik ve siyasi yapı, bireylerin alışkanlıklarını ve hareketlerini etkiler. Geçmişte yaşanan toplu göçlerin yerleşilen bölgeye yeni alışkanlıklar getirerek bölgenin kültürel çeşitliliğini arttırdığı söylenebilir. Günümüzde ise göç, geçmiştekinden daha farklı nedenlerle gerçekleşir.

En Yaygın Göç Türleri Nelerdir?

Göç, dayandığı çeşitli sebeplere göre sınıflandırılabilir. En yaygın göç türlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. İç Göç

Bu göç çeşidi aynı ülke sınırları içerisinde farklı şehirlere yerleşmek olarak tanımlanabilir. Eğitim koşulları, iş fırsatları veya daha iyi yaşam standartları gibi nedenlerle tercih edilir.

2. Mevsimsel Göç

Mevsimlik işçilerin yılın belirli zamanlarında yaşadıkları bölgeden farklı bir yere gidip çalışmalarına denir.

3. Emek Göçü

Bireylerin yaşadığı yerde emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşündüğü noktada ortaya çıkar. İşçi; düşük ücret, işsizlik ya da daha iyi ekonomik şartlar için yer değiştirir.

4. Beyin Göçü

Nitelikli insan gücünün genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden daha gelişmiş ülkelere yaptığı göç şekli. Gelişmiş ülkeler, başarılı bireylere daha iyi imkânlar sunduğu için ülkeler arası beyin göçü gerçekleşir.

Örneğin Türkiye'den yaşanan bu göç, iş alanındaki yetersizliklerden dolayı yurt dışındaki cazip fırsatları değerlendirmek isteyen mühendis, doktor, sosyal bilimci gibi meslek sahiplerinin tercihi arasına girer.

5. Aile Birleşimi Göçü

Bireylerin çeşitli politik sebeplerden dolayı ailesinden ayrı kaldığında ailesiyle bir araya gelmek için yaptığı göç çeşidi.

6. Zorunlu Göç

Bireylerin savaş, doğal afet, siyasal baskılar veya insan hakları ihlali gibi nedenlerle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmalarıyla gerçekleşir.

Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

İnsanların yaşadıkları bölgeyi terk etmelerinde pek çok faktör bulunur. Bu faktörlerden bazıları insanların iradesi dışında gelişirken bazıları kişisel nedenlere dayanır. Göç nedenlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Doğal Felaketler

İnsanların kontrol edemediği doğa olayları zorunlu göçe sebep olabilir.

Deprem, sel veya fırtına gibi olaylar, insanların yaşam koşullarını büyük oranda etkileyerek bazen o bölgede yaşamayı imkânsız kılabilir.

2. Savaşlar ve Politik Baskılar

Ülke içerisindeki çatışma ve savaşlar, hayatta kalmaları için bireylerin başka ülkeye sığınmasını zorunlu kılabilir.

Bununla bağlantılı olarak:

 • Bölgedeki politik değişimler,
 • Kültürel ayrıştırma,
 • Farklı kültürlere uygulanan ötekileştirme ve baskı da insanların göç etmesine neden olabilir.

3. Modern Hayatın Avantajları

Kırsaldaki sınırlı altyapı, eğitim, sağlık olanakları ve şehirde yaşama isteği, köyden kente göçün önemli sebepleri olarak görülebilir. Örneğin verimsiz araziler çiftçiler için önemli bir göç sebebi olabilir, şehirde kolay para kazanılacağı düşüncesi de bu sürece etki edebilir.

Benzer bir şekilde daha az gelişmiş bir ülkeden uzaklaşmak, bireyin kendisi için daha iyi fırsatlar bulmaya odaklandığı göçler de bu kategoriye dahil edilebilir.

4. Yüksek İşsizlik Oranı

Değişen sosyoekonomik unsurlar, zamanla işsizlik oranını arttırabilir. İnsanlar, yaşadığı yerde iş bulmakta güçlük çektiği için iş bulabileceği bölgelere göç etmeyi tercih eder.

5. Değersizlik Hissi

Belirli bir meslek grubuna sahip insanlar, çeşitli siyasi ya da kültürel nedenlerle ötekileştirilip değersizleştirilebilir. Yaşadığı ülkede mutlu olamadığı ve değer görmediği için farklı bir ülkeye giderek mesleğini orada sürdürebilir. Beyin göçü sebeplerinden biridir.

Örneğin Türkiye'den gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen göçler de çoğunlukla kişisel nedenlerden kaynaklanır. Ülkemizde gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşulları, iş ve eğitim alanındaki yetersizlikler ve baskılar, Türklerin yurt dışına gitmesindeki en önemli nedenler arasında yer alır.

Göçün Psikolojik Etkileri Neler Olabilir?

Bireylerin bulunduğu çevrenin kültürel yapısı bireyi şekillendirir ve bireylerde ait olma hissini oluşturur. Çevresine ait hisseden birey, farklı bölgelere kıyasla yaşadığı ortamda daha rahat ve güvende hisseder. Göç psikolojisi, göç etmek zorunda kalan veya kendi isteğiyle göç eden bireylere göre farklılık gösterir.

Göçmen psikolojisi, özellikle zorunlu göç durumlarından daha olumsuz biçimde etkilenebilir. Diğer göç nedenlerinden farklı olarak yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kalan bireyler için süreç daha zorlu ilerleyebilir.

Göç sürecinde bireyin yaşayabileceği bazı zorluklar şunlardır:

 • Irkçılığa ve değersizleştirilmeye maruz kalmak,
 • Çaresiz hissetmek,
 • Değişen yaşam koşullarına alışmakta zorlanmak,
 • Aile ve memleket özlemi,
 • Ekonomik zorluklar ve işsizlik,
 • Yeni bir kültüre adapte olmak,
 • Eğitim engelleri,
 • Statü kaybı,
 • Sosyal destekten mahrum kalmak.

Göç sebebi, göç ve psikoloji arasındaki ilişkiyi olumlu veya olumsuz biçimde etkiler. Bireylerin istemeyerek farklı bir yere göç etmek zorunda kalması, bireylerde kaygı veya depresyon gibi olumsuz duygulara sebep olabilir. Farklı sebeplerle göç etmeyi uygun bulan bireylerde de adaptasyon süreci ek çaba gerektirir.

Göç eden biri olarak siz de buna benzer duygular yaşıyorsanız bu konuda yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Bu süreçte bir uzmana danışmak isterseniz Heltia uygulamasını indirebilir, online terapi yoluyla ihtiyacınız olan uzman desteğine ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, “Zeka Testleri ve Zihinsel Değerlendirmeler” ve “Zeytinyağı Nasıl Saklanır? (7 Etkili Yöntem)" adlı içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.