JavaScript is required
/
Şema Terapi Gözünden Flört Şiddeti

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.

16 Kasım 2023

- İlişkiler

Şema Terapi Gözünden Flört Şiddeti

Paylaş:
Heltia mobil uygulama görseli

Klinik Psikolog Merve Şişman Köse

‘’Flört şiddeti’’ kavramı günümüzde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu yazıda ise flört şiddetini şema terapi perspektifinden anlamaya çalışacağız.

Flört Şiddeti Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü flört şiddetini “romantik ilişki içinde bireylerin deneyimlediği fiziksel, psikolojik veya cinsel olarak zarara sebep olan herhangi bir davranış” olarak tanımlıyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ise şiddet türü fark etmeksizin, şiddete maruz bırakan kişinin amacının karşı taraf üstünde kontrol ve egemenlik kurmayı içeren davranışlar gösterdiğini aktarmakta. Flört şiddeti yaş, etnik grup, cinsiyet ve eşcinsel birliktelik veya karşı cinsle birliktelik fark etmeksizin her ilişki yapısında ortaya çıkar.

En sık görülen formu ise fiziksel şiddettir. Tokat atmak, ısırmak, tekmelemek veya yumruk atmak örnek verilebilir. Bireyin fiziksel bütünlüğüne kasıtlı olarak zarar vermek amaçlanır. Cinsel flört şiddeti ise onay olmadan öpme/dokunma davranışları, kontrolsüz cinsel birliktelik yaşamak istemek, cinsellikle ilgili küçümseyici davranışlarda bulunmak, doğum kontrolü kabul etmemek/izin vermemek  ve cinsellikle ilgili hayır’ı kabul etmemek olarak değerlendirilebilir.

Psikolojik şiddet ise aşağılamak, tehdit etmek, rezil etmek,küfür etmek ve iftira atmak  gibi durumları içerir. Manipülatif davranışlarda bulunarak sosyal çevresinden izole edebilir. Psikolojik şiddette mağdur bireyin kendisini suçlu hissetmesi çok sık rastlanılan bir durumdur, bu nedenle fark edilmesi en güç olandır. Bireyin özgüveni ve özsaygısını zedelenir.

Flört şiddetinin çeşitleri ve hakkında daha detaylı bilgi için meslektaşım Klinik Psikolog Hilal Sena Balandı’nın yazılarını inceleyebilirsiniz.

Şema Terapi Nedir?

Young ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen Şema Terapi diğer terapi yaklaşımlarını bir araya getirerek daha bütünleyici bir yaklaşım sunar. Bireylerin, çocukluk döneminde karşılanmamış duygusal ihtiyaçları ve günümüze yansıyan sorunlarını bütünleyici bir şekilde ele alarak, bu ihtiyaçların terapi ilişkisi içinde karşılanmasına odaklanır.

Karşılanmayan ihtiyaçlar sonucunda şemalar ortaya çıkar. Oluşan bu şemalar sonucunda ise yetişkin bireyin hayatı birçok alanda etkilenebilir. Romantik ilişkilere karşı olan tutumlar üzerinde de oldukça etkilidir. 18 farklı şema vardır.

Flört Şiddeti ve Şema Terapi

Flört şiddetinin şema terapi açısından değerlendirilmesine bakalım.

Erken dönem yaşantılar sonucu kazanılan şemalar bireylerin hayatları boyunca bir örüntü sergilemesine neden olur. Romantik ilişkilere yönelik tutumlar da bireylerin uyum bozucu örüntülerini sürdürmelerine katkı sağlayabilir.

Çocukluk döneminde kötüye kullanım deneyimi ile yetişkin döneminde hem şiddet mağduru olma hem de uygulayıcısı olma arasında ilişki bulunur.

  • Güvensizlik, kendini feda ve duyguları ketleme şemaları çocukluktaki kötüye kullanım ile mağdur olma ilişkisinde
  • Güvensizlik, haklılık, duyguları ketleme ve yetersiz özdenetim şemaları uygulayan olmada
  • Duygusal yoksunluk ve dayanıksızlık şemaları da ilişki içerisinde şiddete maruz kalmada etkilidir.

Bunlara ek olarak:

  • Riskli cinsel davranışlar sergileyen bireylere bakıldığında ise kusurluluk ve terk edilme şemaları ön planda olduğunu görürüz.
  • Saldırgan davranışlarla ise güvensizlik, haklılık, yetersiz özdenetim, sosyal izolasyon ve terk edilme şemaları etkilidir.
  • Kendini feda ve boyun eğme şemaları ise saldırgan davranışlara maruz kalan kişilerde daha dikkat çekmektedir.

Özetle, flört şiddeti uygulayıcılarında haklılık, yetersiz özdenetim, güvensizlik, terk edilme, sosyal izolasyon ve duyguları ketleme flört şiddeti uygulayıcılarında; kendini feda, boyun eğme, duygusal yoksunluk ve dayanıksızlık şemaları ise mağdurlarda ön plana çıkar.

Şema terapi, ilişkisel bir yaklaşımdır. Kişinin ilişki içerisinde maruz kaldığı veya sergilediği davranış örüntülerini fark etmesini sağlar. Geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurulur. İlişkide işlevsel olmayan baş etme yöntemleri, tetiklenen şemalar ve aktif olan modları keşfederek değişime odaklanılır. Bireyin sağlıklı ilişki kavramını keşfetmesi ve bunun üzerine düşünmesine yer verilir. Şema ve modlara karşı terapist ve danışan beraber yer alır. İlişkide hangi ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve karşılanmasının önemli olduğuna odaklanılır.

Online terapiye başlamak için Heltia uygulamasını indirebilirsiniz.

Bunu beğendiyseniz, “Neden Onaylanmak İsteriz?” yazımıza da göz atabilirsiniz.

Sayfa içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

İhtiyaçlarınıza uygun uzmanla eşleşin, hemen randevu ayarlayın.